ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας και/ή αγοράζοντας οτιδήποτε από εμάς, επιλέγετε την "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους ("ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο παρόν και/ή προσβάσιμο μέσω υπερσυνδέσμου.  Αυτοί οι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες,

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ προσεκτικά πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.  Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε με αυτούς τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.  Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους αυτής της συμφωνίας, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες.  Εάν αυτοί οι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.  Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.  Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές.  Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Με την αποδοχή αυτών των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, δηλώνετε ότι έχετε ενηλικιωθεί τουλάχιστον στη χώρα διαμονής σας ή ότι είστε ενήλικος στη χώρα διαμονής σας και ότι συναινείτε να επιτρέψετε των εξαρτώμενων ανηλίκων σας για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, ούτε μπορείτε, χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
Δεν επιτρέπεται να μεταδώσετε σκουλήκια, ιούς ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης.
Η παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.
Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (εξαιρουμένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας) ενδέχεται να μεταδίδεται χωρίς κρυπτογράφηση και περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφορετικών δικτύων.  και (β) αλλαγές για προσαρμογή και συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις για διασύνδεση δικτύων ή συσκευών.  Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μετάδοση μέσω δικτύων.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η Υπηρεσία, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.  .
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συμφωνία είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.  Τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να βασίζονται ως η μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε κύριες, ακριβέστερες, πληρέστερες ή ενημερωμένες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.
Αυτή η σελίδα μπορεί να περιέχει κάποιες ιστορικές πληροφορίες.  Τα ιστορικά δεδομένα είναι απαραίτητα ξεπερασμένα και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.  Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας.  Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.
Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν τροποποιήσεις, αλλαγές τιμών, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας.  Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι σε περιορισμένες ποσότητες και μπορούν να επιστραφούν ή να ανταλλάσσονται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.
Προσπαθήσαμε να προβάλλουμε τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.  Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.  Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την ποσότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουμε.  Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική μας κρίση.  Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή.  Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.
Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή λάβατε θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία.  Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ίδιου λογαριασμού πελάτη, της ίδιας πιστωτικής κάρτας ή/και παραγγελιών που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής.  Σε περίπτωση που αλλάξουμε ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με τη διεύθυνση email ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία.  Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, φαίνεται να αποστέλλονται από εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές από το κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

Δείτε την Πολιτική Επιστροφών μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων που δεν παρακολουθούμε, δεν ελέγχουμε ή δεν εισάγουμε.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς εγγυήσεις, παραστάσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς έγκριση οποιουδήποτε είδους.  Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη με κανέναν τρόπο που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων.
Οποιαδήποτε χρήση προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω αυτού του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται τα εργαλεία από τους σχετικούς τρίτους προμηθευτές.
Στο μέλλον, ενδέχεται επίσης να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της παροχής νέων εργαλείων και πόρων).  Τέτοιες νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες θα διέπονται επίσης από αυτούς τους ΟΡΟΥς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.
Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπο τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόν ή υπηρεσία τρίτων.
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής σε σχέση με ιστότοπους τρίτων.  Διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  Παράπονα, αιτήματα, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλετε ορισμένες υποβολές (για παράδειγμα, συμμετοχές σε διαγωνισμό) ή χωρίς την υποβολή μας, υποβάλλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω email, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά , ` ` σχόλια '' '), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε μέσο οποιαδήποτε σχόλια υποβάλετε σε εμάς.  Δεν είμαστε και δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να (1) διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα των σχολίων.  (2) να πληρώσει ένα τέλος για όλα τα σχόλια.  ή (3) απαντήστε σε όλα τα σχόλια.
Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους . ή αυτούς τους ΟΡΟΥΣ.  .
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.  Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, προσβλητικό ή άσεμνο υλικό ή ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος εκτός από εσάς ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων.  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παροχή των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του Καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Κατά καιρούς ο ιστότοπος ή η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, χρεώσεις παράδοσης προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της παραγγελίας).
Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να διευκρινίσουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.  Καμία συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο έχουν αλλάξει ή ενημερωθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις που αναφέρονται στους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.  (β) να παρακινήσουν άλλους να διαπράξουν ή να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη·  (γ) παραβιάζει οποιαδήποτε διεθνή ή βρετανική νομοθεσία, κανόνα, νόμο ή τοπικό κανονισμό·  (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων·  (ε) παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, δυσφήμιση, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία·  (στ) παρουσίαση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών· (ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή άλλο κακόβουλο κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου·  (η) συλλέγει ή παρακολουθεί προσωπικές πληροφορίες για άλλους·  (i) για spamming, phishing, pharming, ettering, spidering, crawling ή scraping·  (ι) για οποιονδήποτε απρεπή ή ανήθικο σκοπό·  ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις Απαγορευμένες Χρήσεις. ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις Απαγορευμένες Χρήσεις.  ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις Απαγορευμένες Χρήσεις.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις Απαγορευμένες Χρήσεις. ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις Απαγορευμένες Χρήσεις.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις Απαγορευμένες Χρήσεις.  ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις Απαγορευμένες Χρήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.  ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε, δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.
Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
Συμφωνείτε ότι από καιρό σε καιρό μπορούμε να αφαιρέσουμε την Υπηρεσία επ' αόριστον ή να ακυρώσουμε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Συμφωνείτε ρητά ότι χρησιμοποιείτε ή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της Υπηρεσίας (εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώνεται ρητά από εμάς) παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμα" για τη χρήση σας, χωρίς καμία δήλωση, εγγύηση ή όρος οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή .
αποστέλλονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω της Υπηρεσίας, ακόμη και όταν ειδοποιούνται για τη δυνατότητά τους.  Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε τέτοιες πολιτείες ή δικαιοδοσίες η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - ΕΥΘΥΝΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε ακίνδυνους εμάς και τους γονείς μας, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους διευθυντές, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους ασκούμενους και τους υπαλλήλους μας, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγόρων τέλη , που επιβάλλονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω παραβίασης από μέρους σας αυτών των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ή των εγγράφων που αναφέρονται μέσω παραπομπής, ή λόγω παραβίασης οποιουδήποτε δικαιώματος ή δικαιωμάτων τρίτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των ΟΡΩΝ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστό μέρος θα θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από αυτούς τους ΟΡΟΥς ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ο προσδιορισμός αυτός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα άλλων διατάξεων.

ΤΜΗΜΑ 16 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις των μερών που αναλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.
Αυτοί οι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ θα ισχύουν μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς.  Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.
Εάν κατά την κρίση μας δεν συμμορφωθείτε ή εάν υποψιαζόμαστε ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις διατάξεις αυτών των ΟΡΩΝ, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά οφειλόμενο μέχρι και την ημερομηνία λήξης .  και/ή μπορεί να σας αρνηθεί την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών) αναλόγως.

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη σε αυτούς τους ΟΡΟΥς δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.
Αυτοί οι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και τυχόν κανόνες και κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις , είτε προφορικά είτε γραπτά μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ).
Οποιαδήποτε ασάφεια στην ερμηνεία αυτών των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ δεν θα ερμηνεύεται εναντίον του μέρους που τους αναπτύσσει.

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και κάθε χωριστή συμφωνία βάσει της οποίας σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας.  Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές.  Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή την Υπηρεσία μας μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών σε αυτούς τους ΟΡΟΥς, αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στείλτε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τους ΚΑΝΟΝΕΣ στη διεύθυνση support@tuomi.store.

Οι πελάτες θα πληρώσουν τα έξοδα αποστολής (συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών) μόνο μία φορά.  Οι καταναλωτές χρεώνονται μια γενική απαγόρευση ανανέωσης αποθεμάτων για τις επιστροφές προϊόντων.